Poland – Helpcare

Projekt Helpcare

Celem projektu jest rozwój i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji, kwalifikacji i profesjonalizacji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, które mogą być stosowane w całej UE dla lepszego wykorzystania istniejącej siły roboczej.

Projekt zachęca do poznania pracy na rzecz osób potrzebujących opieki (opieka zdrowotna, pomoc społeczna) jako jednej ze ścieżek kariery.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w języku polskim na Facebook’u:

https://www.facebook.com/HelpCare-Polska-542430329251169/