Bulgaria – Helpcare

Проектът Helpcare
Цели да създаде и трансферира иновативни практики за обучение в контекста на квалификация и професионализация на работещите в областта на здравните и социалните грижи, които да бъдат адаптирани и припознати във всичките страни членки на Европейския съюз, предоставяйки по-качествени услуги.
Проектът представя професията социален и здравен работник като желан път за кариерно развитие пред младите хора.

Насоки за професионално развитие и възможните професии в сферата на социалната и здравна грижа

Communication Unit (Bulgarian version)

Communication evaluation form (Bulgarian version)

Coping with stress as a carer (Bulgarian version)

What is mindfulness (Bulgarian version)

5 ways to well-being (Bulgarian version)

Well-being evaluation form (Bulgarian version)

What is CPD? (Bulgarian version)

Self assessment for carers (Bulgarian version)

Competency checklist for employers (Bulgarian version)