Bulgaria – Helpcare

Проектът Helpcare
Цели да създаде и трансферира иновативни практики за обучение в контекста на квалификация и професионализация на работещите в областта на здравните и социалните грижи, които да бъдат адаптирани и припознати във всичките страни членки на Европейския съюз, предоставяйки по-качествени услуги.
Проектът представя професията социален и здравен работник като желан път за кариерно развитие пред младите хора.